I.I.S. "P. della Francesca"ORARIO 2016-2017 Untis 2016
San Donato MilaneseDEFINITIVO SAN DONATO8/2/2017 8:36

MEL   MEGLIOLA
1 0:00

1:00
2 1:00

2:00
3 2:00

3:00
4 3:00

4:00
5 4:00

5:00
6 5:00

6:00
7 6:00

7:00
lunedý
3BA
INF
4ART
INF
martedý
1AC
TIN
1BC.
TIN
mercoledý
4ART
INF
4BA
INF
1BC
TIN
giovedý
venerdý
3BA
INF
4BA
INF
1BC.
TIN
1AC.
TIN
1AC.
TIN
Untis 2016         Orario precedenteTrasferimento nell`indiceOrario successivo         Untis Software orario
G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e DEF.S.D 2