I.I.S. "P. della Francesca"ORARIO 2016-2017 Untis 2016
San Donato MilaneseDEFINITIVO SAN DONATO8/2/2017 8:36

DEU   DE LUCIA
1 0:00

1:00
2 1:00

2:00
3 2:00

3:00
4 3:00

4:00
5 4:00

5:00
6 5:00

6:00
7 6:00

7:00
lunedý
2AA
FRA
1CA
FRA
martedý
2BA
FRA
DISP1
DISP
RIC
RIC
1BA
FRA
mercoledý
2BA
FRA
2CA
FRA
DISP1
DISP
1CA
FRA
2AA
FRA
giovedý
1BA
FRA
DISP1
DISP
1CA
FRA
2CA
FRA
2BA
FRA
venerdý
2CA
FRA
2AA
FRA
1BA
FRA
Untis 2016         Orario precedenteTrasferimento nell`indiceOrario successivo         Untis Software orario
G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e DEF.S.D 2